a Betlehem Óvoda óvónői

Isten útján a pozitív neveléssel
“Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek.” (Jeremiás 7,23)

A XVII. kerületi pedagógiai napok keretében a pozitív nevelésről hallottunk egy érdekes, interaktív előadást.

A Pozitív Fegyelmezés,  más néven értelmes fegyelmezés célja, hogy a gyerekeket együttműködésre, önuralomra, felelősségteljes viselkedésre, önérvényesítésre, problémamegoldásra, jó kommunikációra nevelje.

A jó fegyelmet, a gyerekek helyes magatartását viszont tanítani kell, ez mindenki számára nyilvánvaló. A ?hogyan? kérdése azonban nem ilyen egyértelmű.

Sokféle elképzelés van a helyes fegyelmezésről, melyeknek eredményessége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor előttünk áll az eredmény: kiegyensúlyozott, jó problémamegoldó képességgel rendelkező, magát értékesnek tartó, sikeres, boldog, közösségi ember.

Mai érték vesztett világunkban, ahol egyre jellemzőbbé válik az agresszivitás, – a rend felborulása, az önzés – nagy szükség van a pozitív nevelésben megfogalmazott elvekre, értékek megfogalmazására, befogadására.

“Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással.” (Zakariás 7,9)

Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek ellenére gyakran találkozhatunk a gyermekeinkért, a jövőért aggódó, azt javítani igyekvő törekvésekkel. “Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned!” (Filippi 2,13)

Ilyen a Pozitív Nevelés programja is, amelynek gondolataival mi, a Betlehem Óvoda nevelői nemcsak hogy egyetértünk, hanem nevelő munkánkat hasonló elvek szerint gyakoroljuk.

Jó volt hallani, hogy a Pozitív Fegyelmezés programja szinte minden pontjában megegyezik a mi nevelési céljainkkal.

A program a gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez szükséges nevelői attitűdöket, értékeket foglalja magába:

  • a viselkedés okait kutatja, nem magát a viselkedést minősíti
  • a problémákat továbblendíti
  • felkészít és képessé tesz a problémák megoldására, a felelősség felvállalására, – és nem a problémába irányít vagy megvéd bizonyos problémáktól
  • elfogad véleményeket, érzéseket, de nem ítéli meg azokat, és nem köti azokat feltételekhez
  • fontos hangsúlyt kap a közösen kidolgozott, megbeszélt cél felé törekvés, az együttérzés, együttgondolkodás, a szabályok közös kidolgozása és elfogadása
  • őszintén megosztja érzéseit (személyes példákkal saját életéből) és olyan kérdéseket tesz fel, mint pl.: Te mit gondolsz?, Hogyan lehetne másképp csinálni ezt?
  • segít a gyermekeknek, hogy biztonságos kötődést érezze

A Pozitív Fegyelmezés felnőtteket tanít arra, hogyan alkalmazzák a kedves és határozott viselkedést egyszerre, miközben se büntetőek, se túl engedékenyek ne legyenek.

A keresztény nevelés jellemzője, hogy a gyermeket Isten ajándékának tekintjük, benne, mint minden emberben Isten képmását látjuk és az Ő szeretetében neveljük. “Mert képmásomra teremtettelek téged” (I.Mózes 1,27) Ezért tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, személyiségét, és szent kötelességünknek érezzük a benne rejlő képességek kibontakoztatását.

A neveléshez számunkra a Biblia ad támpontot. Feladatunk annak közvetítése személyes életpéldánkkal. A bibliai normák általános normák: tisztelet, szeretet, elfogadás, megbocsátás, felelősségtudat, irgalom, áldozatvállalás, segítőkészség, vigasztalás; de nehezebben működnek elkötelezett hívő élet nélkül. Ezért a keresztény nevelés Isten tervéhez igazodó nevelés, mellyel hitünk szerint hozzásegítjük a gyerekeket az alapvető emberi normák beépüléséhez.

“A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal. 5, 22-23)

Ami a Pozitív Fegyelmezés Program szerint fontos cél, az számunkra is fontos: hogy hosszútávú nevelési célokat tűzünk ki. Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek egész életéért, nem elégedhetünk meg a viselkedés átmeneti javításával (szigor, elfojtás, félelem, büntetés, problémák megoldása a gyermek helyett). Célunk, hogy a keresztény értékrend beépüljön a gyermekek mindennapjaiba, életükbe. “A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli” (Jeremiás 29,11)

A nevelés az utóbbi évtizedekben válságba került, a hagyományos értékeket eltörölni igyekeznek a globalizmus érdekeit szolgáló irányzatok.“Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.” (I.Kor. 13,1)

A nevelés célja az autonóm (másoktól független önkormányzattal rendelkező, életével, sorsával kapcsolatban önállóan dönteni tudó) személyiség kialakítása. A keresztény nevelés ehhez hozzáteszi, hogy fontos a Teonóm személyiség kialakítása is, melynek jelentése: Isten akaratával megegyező módon önálló döntéseket hozni tudó.”Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

Köszönjük, hogy részt vehettünk a továbbképzésen!