Miért Működik a Pozitív Fegyelmezés?
Egy, a deviáns viselkedésű tanulók szülei és tanárai részére irányuló képzési programról szóló tanulmány azt mutatta, hogy a Pozitív Fegyelmezési eszközökkel megvalósított nevelés következményeként a tanulók statisztikailag jelentős fejlődést mutattak, összehasonlítva a kontroll iskolákkal.
A Pozitív Fegyelmezés eszközök konkrét hatását vizsgáló kisebb tanulmányok is pozitív eredményeket mutattak.
A tanulmányok ismételten megmutatták, hogy a tanulók iskolához való tartozásának érzése – kapcsolatban lenni az iskolával – csökkenti a szociálisan kártékony viselkedéseket: érzelmi lehangoltság, öngyilkossági gondolatok/kísérletek, cigaretta, alkohol, marihuána használat, erőszakos viselkedés, és növeli a tanulmányi eredményt.
Szintén jelentős következmény, hogy fiatalabb tanulóknak a szociális készségek tanítása megelőző hatású, amely eltart egészen serdülőkorig.
Azok a tanulók, akiknek szociális készségeket tanítottak valószínűbben sikeresebbek az iskolában, és kevésbé keverednek bele problémás helyzetekbe.
Bár a specifikus tanulmány a Pozitív Fegyelmezés szülőkről még korai stádiumban van, de hasonló programok a Pozitív Fegyelmezést már vizsgálták, és az eredmények azt mutatják, hogy hatékonyak a szülői viselkedés megváltoztatásában.
Egy Adleri szülői képző osztályban, a képzés szülőknek és fiataloknak szólt, Stanley tanulmányában azt találta, hogy többet használták a problémamegoldó készségeket és kevésbé voltak autokratikusak a döntésekben.
Számtalan tanulmány azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akik „Egyidőben Kedves és Határozott” nevelésben részesülnek, kevésbé hajlamosak a dohányzásra, marihuána és alkohol használatra, az erőszakos viselkedésre, és később kezdenek a szexuális aktivitás felé fordulni.
A Pozitív Fegyelmezés megtanítja a felnőtteknek azt is, hogy hogyan legyenek egyidőben kedvesek és határozottak.