A Pozitív Fegyelmezés  egy olyan  nevelési szemlélet, amelynek pszichológiai alapjait két pszichiáter, Alfred Adler és Rudolf Dreikurs fektette le. Adler szentül hitte, hogy a gyerekeknek elemi szükséglete, hogy kötődjenek a környezetükben élőkhöz. Szerinte azok a gyerekek, akiknek szoros a kapcsolata a családjukkal, szeretteikkel, környezetükkel kevésbé hajlamosak a rossz viselkedésre. Ezt az elképzelést gondolta tovább Dr. Jane Nelsen, aki „Pozitív Fegyelmezés”  néven fektette le az elmélet alapjait.
Dr. Jane Nelsen amerikai pszichológus, házassági, családi és gyermeknevelési tanácsadó, 7 gyermek édesanyja, aki ma már a gyermekeivel oktatja a Pozitív Fegyelmezést.
Az évek során már többen csatlakoztak  Nelsenhez, hogy kibővítsék a programot. Az alap programon kívül most már van Pozitív Fegyelmezés 3 év kor alatt, Pozitív Fegyelmezés óvodás korban, Pozitív Fegyelmezés iskolában, Pozitív Fegyelmezés tinédzser korban, Pozitív Fegyelmezés elvált szülőknek, Pozitív Fegyelmezés keresztény szülőknek és még további, speciális programok.
A Pozitív Fegyelmezés egyre népszerűbb trend nemcsak Amerikában, hanem  Ausztráliában, Ázsiában, Afrikában de Európában is. Ez pedig nem véletlen. Figyelembe véve, hogy 2006 nyarán,  amikor  Dr. Jane Nelsen előtt  sikeresen  letettem az utolsó Pozitív Fegyelmezés vizsgámat,  én voltam a második,  nem amerikai hallgató.  Azóta hihetetlen gyorsasággal terjed a világ minden részén ez a szemlélet.
A Pozitív Fegyelmezés célja olyan szociális készségek  és képességek tanítása  amelyek hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyerek  felnőttként is boldog, sikeres, hasznos és tevékeny tagja legyen a társadalomnak.
Fontos közösségi és életvezetési képességeket tanít, olyan módon, amely mélyen tiszteletteljes, és bátorító gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ideértve szülőket, tanárokat, nevelési tanácsadókat, gyermekvédelmi felelősöket, ifjúságsegítőket és másokat.
Az újabb kutatások szerint  (Adlert igazolva)  a gyerekek születésüktől kezdve igénylik a kapcsolatokhoz való kötődést, és azok a gyerekek, akik kötődnek a környezetükhöz, családjukhoz, és iskolájukhoz, kevésbé hajlamosak a deviáns viselkedésre.
Ahhoz, hogy sikeres, közreműködő tagjai legyenek közösségüknek, a gyerekeknek meg kell tanulniuk az ehhez szükséges közösségi és életvezetési képességeket. A Pozitív Fegyelmezés alapelve, hogy a fegyelmet tanítani kell, és a fegyelem tanít.
Dr. Jane Nelsen  így határozta meg a ‘hatékony fegyelmezés, ami tanít’ kritériumait:
A Pozitív Fegyelmezés  5 kritériuma:
1. Egyszerre érvényesül a kedvesség és határozottság.
2. Segítjük a gyereket abban, hogy fontosnak érezze magát és éreztetjük vele, hogy hozzánk tartozik.
3. Az alkalmazott fegyelmezési mód hosszú távon hatékony.
4. Az alkalmazott fegyelmezési mód értékes életviteli és szociális készségeket tanít.
5. Az alkalmazott fegyelmezési mód ösztönzi a gyerekeket arra, hogy felfedezzék mire képesek, és hogy  használják az őket érintő dolgokban a személyi erejüket és a problémamegoldó gondolkodásukat.
A Pozitív Fegyelmezés  eszközei, és koncepciója magában foglalja a következőket:
Fontos, értékes közösségi és életvezetési készségeket tanít (Tisztelet, másokkal való törődés, problémamegoldás, együttműködési készség, tolerancia, harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatok teremtése, önbizalom és szerepvállalás a családban, az iskolában vagy a nagyobb közösségben.)
Én képes vagyok” érzések kialakításának segítése (Ösztönöz a személyes erő és autonómia konstruktív használatára. Segíti, hogy megismerjék önmagukat, mire képesek, és használják a problémamegoldó képességeket, mások érzéseinek figyelembevételével.)
Kölcsönös tisztelet – a felnőttek saját maguk tisztelete és a helyzethez való alkalmazkodás által modellálják a határozottságot, és a gyermekek igényeinek figyelembe vételével a kedvességet
Feltérképezi a hiedelmeket a viselkedés mögött – a hatékony fegyelmezés felismeri, hogy a gyermek mit miért érez és megváltoztatja ezeket a hiedelmeket, inkább, mint hogy pusztán megkísérelje megváltoztatni a viselkedést
Hatékony kommunikációs és problémamegoldó készségek
Elismerés, ösztönzés – dicséret helyett – az elismerés az erőfeszítésre és a fejlődésre irányul, nem csak a sikerre és hosszan tartó önbizalmat és képességeket épít ki.
Dr. Jane Nelsen Pozitív fegyelmezés c. könyve 15 nyelven jelent meg, és már magyar nyelven is olvasható.