A Pozitív Fegyelmezés támogatja és fejleszti a boldog és sikeres élethez szükséges készségek és a kölcsönös bizalmon alapuló tiszteletteljes kapcsolatok kialakítását a családokban, iskolákban, üzleti kapcsolatokban, és közösségekben

A Positive Discipline nonprofit szervezet, melynek feladata a Pozitív Fegyelmezés  elveinek és módszereinek tanítása.

A Pozitív Fegyelmezés  Dr. Alfred Adler 20. Század elején élt pszichiáter munkásságára épül. Adler abban hitt, hogy az emberi viselkedés azon a vágyon alapszik, hogy a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki magunkból, és hogy minden ember egyenlően megérdemli a tiszteletet és a megbecsülést.

Adler azt tanította, hogy az ember alapvető szükséglete a közösséghez tartozás és annak érzése, hogy az egyén képes hozzájárulni a közösség jólétéhez.

Felfedezte az egyik alapvető eszközt, amellyel a mentális egészségi problémás embereknek is lehet segíteni: a képessé tevés erejét. Tanításai egybecsengenek a demokrácia vezérelveivel.

Dr. Rudolf Dreikurs osztrák pszichiáter, Adler lelkes követője, továbbfejlesztette Adler módszereit, és lelkes szószólója lett a szülők és tanárok oktatásának. Kidolgozta, hogy hogyan lehet hatásosan segíteni minden társadalmi rétegnek, hogy hatékonyan és eredményesen mozdítsák elő a gyermekek és a családok fejlődését, boldogulását.

Adler és Dreikurs módszerét adaptálta Dr. Jane Nelsen és Dr. Lynn Lott, és kiterjesztette a mai családok, iskolák megváltozott helyzetére és igényeire. Lelkes munkájuk, erőfeszítésük több tízezer szülőt, tanárt és közösségfejlesztőt ért már el.

Családi környezetben alkalmazva a Pozitív Fegyelmezés  fontos szociális és életkészségeket tanít, arra nevelve a gyerekeket, hogy legyenek megbízhatóak, tisztelettudóak, és találékony tagjai közösségüknek.

Azok a gyerekek, akik a Pozitív Fegyelmezés  elvei alapján működő családban nőnek fel, könnyen illeszkednek be új közösségekbe, aktívan és építően vesznek részt a közösségi életben (otthon, iskola, stb.), úgy érzik, hogy tudásukat figyelembe veszik mint fontosat, és kevésbé hajlamosak a közösség számára elfogadhatatlan viselkedésre.

Ahhoz, hogy sikeres tagjai legyenek közösségüknek, a gyerekeknek meg kell tanítani a szükséges szociális készségeket.

A Pozitív Fegyelmezés arra épül, hogy a fegyelmet tanítani kell, és a fegyelem tanít. A családi megbeszélés az egyik kulcsfontosságú eleme a Pozitív Fegyelmezésen alapuló otthonnak.

Hasonlóképpen, iskolai környezetben alkalmazva, a Pozitív Fegyelmezés  tanítja a tanároknak az együvé tartozás fontosságát, minden ember tiszteletben tartását, önbizalmat, módszereket a környezet számára elfogadhatatlan viselkedés csökkentésére, és a problémamegoldás és kommunikációs készségek fejlesztését a diákoknak és a tanároknak egyaránt. Az egyik kulcs összetevő a szabályosan megtervezett osztálygyűlés, amely problémamegoldó fórumot nyújt, és csökkenti a tanítási időt megzavaró esetek számát – ezáltal több idő jut a tanulásra.

A tanároknak a Pozitív Fegyelmezés  segédanyagok nyújtanak segítséget a speciális leckékhez, hogy a gyerekeket – óvodás kortól középiskolás korig – önfegyelemre, önbecsülésre és önuralomra ösztönözzék, ami fontos ahhoz, hogy később boldog és elégedett felnőtté váljanak.

A Pozitív Fegyelmezés  alkalmazó tanárok beszámolnak arról, hogy jobban élvezik a tanítást, mert a Pozitív Fegyelmezés  elősegíti a fegyelmet az osztályokban és több kooperációt a tanulók között, amellett több tanítási időt nyújt.

A bölcsődék, óvodák, iskolák és a szabadidős programokat szervező közösségek, családsegítők és más gyerekekkel foglalkozó közösségi szervezetek szintén profitálnak a Pozitív Fegyelmezés  módszereiből. A könyvek és kézikönyvek – melyeket magyar nyelven is meg fogunk jelentetni – széles skálája szól a gyerekek fejlődéséről a Pozitív Fegyelmezés  elvekről és speciális családi helyzetekről.

A tipikus könyvcímek:

Pozitív Fegyelmezés három év alatt, Pozitív Fegyelmezés iskolás gyerekeknek, Pozitív Fegyelmezés tiniknek, Pozitív Fegyelmezés nevelőszülőknek, Pozitív Fegyelmezés elvált szülőknek, Pozitív Fegyelmezés keresztény szülőknek, Pozitív Fegyelmezés alkoholista szülőknek, Pozitív Fegyelmezés Tanárok kézikönyve A-Z stb.