A Pozitív Fegyelmezés szülőknek és az osztályvezetési modell Dr. Alfred Adler és Dr. Rudolf Dreikurs munkásságára épül. Dr. Adler először az 1920-as években mutatta be amerikai hallgatóságnak szülők tanítására irányuló programját. A elmélete az volt, hogy a gyerekeket tiszteletben kell tartani, de elkényeztetésük nem hat fejlesztőleg rájuk, és szociális és viselkedési problémákhoz vezet.

Az osztálykezelési módszerek, amelyeket eleinte Bécsben, az 1920-as évek elején mutattak be, Dreikurs által a késői 30-as években kerültek az Egyesült Államokba.

Dreikurs és Adler kiállt a tanítás és nevelés kedves és határozott, azaz ‘demokratikus’ megközelítése mellett.

Az 1980-as években Lynn Lott és Jane Nelsen részt vett egy műhelymunkán, amit John Taylor vezetett.

Lynn Lott állami gondozottakat kezdett tanítani, tapasztalati úton és segítségükkel megírta az első oktató nevelő kézikönyvet.

Jane Nelsen volt az igazgatója az ACCEPT programnak – Adleri tanácsadó módszer szülők és tanárok részére – amely egy amerikai állam által indított program volt, és példaértékűnek tekintették már a fejlesztési fázisban is.

Jane Nelsen írta és maga adta ki a Pozitív Fegyelmezés című könyvet 1981-ben. 1987-ben a Ballantine Books kiadó jelentette meg. 1988-ban Jane és Lynn elhatározták, hogy együttműködnek egy könyv létrehozásán, amelynek a címe: Pozitív Fegyelmezés tinédzsereknek

Emellett elkezdtek tanítani szülőket és osztályvezetési készségeket tapasztalati úton. Lynn és Jane megírta Pozitív Fegyelmezés az osztályban című könyvet, és kifejlesztett egy kézikönyvet, amely a könyvhöz anyagához kapcsolódó, tapasztalatokat nyújtó játékokat tartalmaz tanároknak és diákoknak.

Az évek alatt a Pozitív Fegyelmezés sorozat kibővült olyan könyvekkel, amelyek különböző csoportok részére specializáltak.(iskolák, szülők, kézikönyv minősített Pozitív Fegyelmezés egyesületi oktatók számára)

Csoportvezetőket képeztek, akik csoporttagok, szülők, tanárok közül kerültek ki, hogy megoszthassák a Pozitív Fegyelmezés elveit csoportjaikkal.

Pozitív Fegyelmezés szülői csoportokat képeznek szerte a világban és a Pozitív Fegyelmezést sikeresen alkalmazzák mindenfajta iskolai környezetben, magán, egyházi és állami általános iskolákban. Egy bemutató iskolai programot jelenleg fejlesztenek.

Dr. Alfred Adler bécsi pszichiáter volt, aki az USA-ba emigrált. Bár kortársa volt Freudnak alapjaiban másképp gondolkodott az emberi viselkedésről.
A véleménye szerint a viselkedés nem a múltbeli események következménye, hanem a hovatartozás, és értékesség érzésének elérése irányába hat, amelyet befolyásol az egyén magáról való vélekedése, másokkal való kapcsolata és a világról alkotott elképzelése.

Dr. Rudolf Dreikurs aki szintén bécsi pszichiáter volt, az első igazgatója volt az egyik gyermektanácsadó központnak Bécsben, amely Adler módszerét használta családokban és osztályokban. 1937-ben az USA-ba emigrált, éppúgy mint Adler.
Dreikurs az elsők között fedezte fel a csoportterápia előnyét. Fáradhatatlan szószólója volt a kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatoknak az otthonokban és iskolákban.
Néhány jól ismert könyve: Gyermekek, mint kihívás, Józan ész fenntartása az osztályban, Az osztály pszichológiája.

John Taylor Oregonban él és dolgozik. Szerzője a Szemtől szemben: Tudatosítási módszerek, tanácsadóknak, csoportvezetőknek és szülőképzőknek című könyvnek.